Bởi {0}
logo
Wuzhou Provence Jewelry Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Vàng Đồ Trang Sức; Phòng Thí Nghiệm Kim Cương/Moissanite Đá/Cubic Zirconia/Phòng Thí Nghiệm Ngọc Lục Bảo
Thứ tự xếp hạng1 bán chạy nhất trong Trang sức kim cươngAnnual export US $5,092,698Offline trade shows attended(1times)ODM services availableYears in industry(7)